Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng Tô Hiệu Quận Tân Phú

Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng Tô Hiệu Quận Tân Phú

Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng Tô Hiệu Quận Tân Phú

Dự án chi tiết

  • Ngày tháng: Tháng 7 26, 2019
  • Vị trí: Q. Tân Phú
  • Giá trị:
  • Mục phân loại: CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ
  • Người đầu tư: A. Đức

Kế hoạch dự án

Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng Tô Hiệu Quận Tân Phú

Kiến trúc sư dự án

Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng Tô Hiệu Quận Tân Phú