Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng KDC Hiệp Thành Quận 12

Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng KDC Hiệp Thành Quận 12

Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng KDC Hiệp Thành Quận 12

Dự án chi tiết

  • Ngày tháng: Tháng 7 26, 2019
  • Vị trí: Quận 12
  • Giá trị:
  • Mục phân loại: CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ
  • Người đầu tư: A. Long

Kế hoạch dự án

Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng KDC Hiệp Thành Quận 12

Kiến trúc sư dự án

Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng KDC Hiệp Thành Quận 12