Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng Quận Bình Thạnh

Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng Quận Bình Thạnh

Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng Quận Bình Thạnh

Dự án chi tiết

  • Ngày tháng: Tháng 7 26, 2019
  • Vị trí: Q. Bình Thạnh
  • Giá trị:
  • Mục phân loại: CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ
  • Người đầu tư: A. Tuấn

Kế hoạch dự án

Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng Quận Bình Thạnh

Kiến trúc sư dự án

Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 4 Tầng Quận Bình Thạnh