Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 5 Tầng Lô Căn Góc TPHCM

Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 5 Tầng Lô Căn Góc TPHCM

Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 5 Tầng Lô Căn Góc TPHCM

Dự án chi tiết

  • Ngày tháng: Tháng 7 26, 2019
  • Vị trí: Q. Phú Nhuận
  • Giá trị:
  • Mục phân loại: CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ
  • Người đầu tư: Chị Hoa

Kế hoạch dự án

Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 5 Tầng Lô Căn Góc TPHCM

Kiến trúc sư dự án

Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 5 Tầng Lô Căn Góc TPHCM