Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 6 Tầng Quận Tân Bình

Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 6 Tầng Quận Tân Bình

Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 6 Tầng Quận Tân Bình

Dự án chi tiết

  • Ngày tháng: Tháng 7 26, 2019
  • Vị trí: Q. Tân Bình
  • Giá trị: 1.5 Tỷ
  • Mục phân loại: CÔNG TRÌNH THIẾT KẾ
  • Người đầu tư: A. Trang

Kế hoạch dự án

Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 6 Tầng Quận Tân Bình

Kiến trúc sư dự án

Công Trình Thiết Kế Nhà Phố 6 Tầng Quận Tân Bình