Xin Phép Xây Dựng | Dịch Vụ Xin Phép Xây Dựng 2017

Dịch vụ xin phép xây dựng tại tphcm

Quy Trình Xin Phép Xây Dựng

Tháng 1 15, 2014

Thời gian cấp phép xây dựng tối đa là 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Sau 30 ngày nếu không có giấy phép hoặc ý kiến từ chối của cơ quan cấp phép thì người xin cấp phép làm đơn báo UBND cấp Phường và được quyền khởi